Co to jest liczba cetanowa?

Liczba cetanowa jest jednym z kluczowych parametrów określających jakość i wydajność oleju napędowego, zwłaszcza w przypadku silników wysokoprężnych. Jest to wskaźnik, który informuje nas o łatwości zapłonu paliwa w silniku. Im wyższa jest liczba cetanowa, tym paliwo lepiej się spala w cylindrach silnika, co przekłada się na jego sprawność i wydajność.

Jak liczba cetanowa wpływa na działanie silnika?

Liczba cetanowa ma bezpośredni wpływ na proces zapłonu paliwa w silniku wysokoprężnym. Im wyższa jest liczba cetanowa, tym paliwo szybciej i równomierniej się zapala, co oznacza lepszą wydajność silnika, mniejszą emisję szkodliwych substancji oraz mniejsze ryzyko wystąpienia stukotu czy też tzw. „klopotania” silnika. Dlatego wysoka liczba cetanowa jest pożądana, zwłaszcza w przypadku silników o wysokim stopniu sprężania.

Jak mierzy się liczbę cetanową?

Do pomiaru liczby cetanowej stosuje się różne metody, najczęściej wykorzystuje się test Cetanowy ASTM D613. Polega on na porównaniu czasu, jaki upływa od momentu wtrysku paliwa do momentu zapłonu, z czasem zapłonu określonego paliwa referencyjnego (cetanu). Im krótszy czas zapłonu badanego paliwa, tym wyższa jego liczba cetanowa.

Znaczenie liczby cetanowej dla użytkowników pojazdów

Dla kierowców pojazdów z silnikami wysokoprężnymi, znajomość liczby cetanowej paliwa jest istotna, ponieważ wpływa na wydajność ich pojazdów. Paliwo o wyższej liczbie cetanowej może przekładać się na niższe zużycie paliwa, lepszą dynamikę pojazdu oraz mniejszą emisję spalin. Dlatego warto wybierać paliwa o odpowiednio wysokiej liczbie cetanowej, szczególnie jeśli nasze auto wymaga tego typu specyfikacji.

Liczba cetanowa to istotny parametr określający jakość paliwa dla silników wysokoprężnych. Im wyższa liczba cetanowa, tym lepiej paliwo spala się w silniku, co przekłada się na jego wydajność i ekonomiczność. Dla użytkowników pojazdów z silnikami wysokoprężnymi, znajomość liczby cetanowej jest istotna, ponieważ może mieć wpływ na działanie ich pojazdów.

Najczęściej zadawane pytania

W tej sekcji przedstawimy kilka często zadawanych pytań dotyczących liczby cetanowej i jej znaczenia dla silników wysokoprężnych.

Czym jest liczba cetanowa?

Liczba cetanowa jest wskaźnikiem określającym łatwość zapłonu paliwa w silniku wysokoprężnym. Wyższa liczba cetanowa oznacza lepszą jakość paliwa i efektywniejsze spalanie w cylindrach silnika.

Jakie są korzyści z paliw o wyższej liczbie cetanowej?

Paliwa o wyższej liczbie cetanowej zapewniają szybszy i równomierniejszy proces zapłonu, co przekłada się na wydajniejsze działanie silnika, mniejszą emisję szkodliwych substancji oraz redukcję ryzyka stukotu silnika.

Liczba CetanowaWpływ na Silnik
WysokaLepsza wydajność, mniejsza emisja, mniejsze ryzyko stukotu
NiskaGorsza wydajność, większa emisja, większe ryzyko stukotu

Jak mierzy się liczbę cetanową?

Do pomiaru liczby cetanowej wykorzystuje się różne metody, z których najpopularniejszym jest test Cetanowy ASTM D613. Metoda ta porównuje czas zapłonu badanego paliwa z czasem zapłonu paliwa referencyjnego.

Photo of author

Oskar